Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Investeren in waterkwaliteit begint met samenwerken

Het gezamenlijk gemalenbeheer van de gemeente Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp is een feit. Onlangs opende wethouder Ilona Jense onder toeziend oog van de wethouders uit de andere twee gemeenten de nieuwe werkomgeving van het NADgemalenbeheer aan de Ambachtsweg in Pijnacker. Dit deed zij met het aanzetten van het rioolgemaal.

Wethouders gemeente Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp openen gezamelijk gemalenbeheer

Het NADgemalenbeheer is het nieuwe team van het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) dat het beheer en onderhoud uitvoert van de gemalen en persleidingen voor de gemeente Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp. Het team zorgt ervoor dat het afvalwater van circa 250.000 inwoners dagelijks naar de afvalwaterzuivering kan worden verpompt. Zij monitoren bijna 1400 rioolgemalen op afstand, verhelpen storingen en delen hun kennis met de drie gemeenten. Daardoor kunnen zij beter maatregelen plannen om wateroverlast door hevige regenbuien te voorkomen.

Samenwerken loont!

Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Monteurs hebben een veel bredere taak gekregen en ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken. Dat maakt het werk professioneler, aantrekkelijker en uitdagender en zorgt voor meer duidelijkheid in de dagelijkse uitvoering. Ook als het werkgebied groter wordt.
Door gemalen optimaal te beheren blijven ze langer in gebruik en kan uiteindelijk ook bespaard worden op kosten.

Netwerk Afvalwaterketen Delfland

De nieuwe samenwerking komt voort uit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). In het NAD werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het waterschap samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. In de lange termijn visie van het NAD voor 2050, werken partijen steeds nauwer met elkaar samen.
Nu al zijn meerdere NAD gemeenten geïnteresseerd om hun gemalenbeheer in de samenwerking onder te brengen. De focus voor het gezamenlijk gemalenbeheer ligt eerst op het zorgen voor een goed lopende samenwerking en het verder professionaliseren van de organisatie. Op termijn kunnen andere NAD gemeenten aansluiten.