Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Informatieavond geluidsoverlast RandstadRail

Op 17 mei organiseert de gemeente een informatieavond over het geluidsonderzoek aan de RandstadRail. Belangstellenden zijn welkom van 19.30 tot 21.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Klapwijkseweg 91

RandstadRail

De conclusie van het project is dat het geluidsniveau niet structureel omlaag gebracht kan worden middels onderhoud aan het spoor. Tijdens de informatieavond worden de resultaten en de conclusie van het geluidsonderzoek aan de RandstadRail toegelicht en kunt u vragen stellen.

Geluidsonderzoek

Het geluidsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het doel van het onderzoek was te onderzoeken of er een verband is tussen het geluid en het onderhoud van de RandstadRail. Tijdens de meetperiode van oktober 2013 tot januari 2016 is op vier meetlocaties, waarvan één in Pijnacker, continu het geluid van passerende RandstadRail-voertuigen gemeten.