Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inburgeraars ondertekenen participatieverklaring

Dinsdag 13 december ondertekenden de eerste negen nieuwe inwoners (statushouders) van onze gemeente een landelijke participatieverklaring.

Nieuwe inwoners en de burgemeester tekenen participatiewet

Met de ondertekening tonen inburgeringsplichtigen hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. In de participatieverklaring staan begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal.

Participatieverklaring

De participatieverklaring is een initiatief van de rijksoverheid om ook de maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan statushouders en hun gezinsleden wettelijk vast te leggen. Onderdelen zijn praktische bijstand (denk aan ondersteuning bij regelwerk rond wonen, werk en onderwijs), hulp bij inburgering, het stimuleren van integratie (onder meer door begeleiding en coaching) en een persoonlijke toelichting bij de participatieverklaring. Het is de bedoeling dat de participatieverklaring een vast onderdeel wordt van het inburgeringstraject.

Begeleiding door Participe

Vluchtelingenwerk van Participe Delft verzorgt de uitvoering van de vluchtelingenbegeleiding namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp.