Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Impressies Pijnacker Centrum in Beeldkwaliteitsplan

De gemeente maakt een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Pijnacker. De losse beelden uit een eerste aanzet van dit plan hebben voor onrust gezorgd. De gemeente benadrukt dat er geen nieuwe bouwplannen zijn op de PLUS (-locatie) en aan de Oostlaan en de Westlaan.

Wethouder Ilona Jense geeft aan dat het absoluut niet zo is dat er bouwplannen zijn op bijvoorbeeld de locatie van de PLUS supermarkt: “De PLUS blijft waar zij zit en hoeft niet weg. Dit heb ik in een goed gesprek met eigenaar Sabine Zondag nog eens toegelicht. Mocht Sabine Zondag of PLUS Vastgoed B.V. op eigen initiatief in de toekomst zelf besluiten zich op een andere locatie te willen vestigen, dan is het alleen mogelijk als zij de supermarktmeters meenemen naar een andere locatie. De gemeente zal dan in overleg met PLUS en eigenaar kijken naar de mogelijkheden op de huidige locatie. De beelden uit het beeldkwaliteitsplan geven aan wat er dan eventueel mogelijk zou zijn. ” De gemeente zal dus ook niet tot aankoop of onteigening van het huidige winkelpand over gaan.

Wethouder Ilona Jense: "Er zijn geen nieuwe bouwplannen op de huidige PLUS-locatie, Oostlaan en Westlaan in het centrum. De PLUS blijft waar zij zit."

Aanvulling op het bestemmingsplan

Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op het bestemmingsplan voor Pijnacker-Centrum dat nu wordt gemaakt. Het bestemmingsplan legt de feitelijke en technische kaders vast van wat er kan en mag in het centrum. Het geeft aan waar winkels of horeca mogen komen, maar ook hoe groot en hoe hoog op een bepaalde plek mag worden gebouwd. Het zegt niets over de sfeer en de uitstraling die de gemeente graag wil in het centrum.

Beeldkwaliteitsplan borgt uitsraling en sfeer

Het beeldkwaliteitsplan geeft randvoorwaarden waaraan de nieuwe bebouwing moet voldoen. Daarmee borgt het straks de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het centrum. Meer nog dan het bestemmingsplan. Met het beeldkwaliteitsplan houden we meer grip op de toekomstige uitstraling van het centrum.

Hoe verder?

Op dit moment worden sfeerbeelden gedeeld en reacties daarop verwerkt in het beeldkwaliteitsplan. In september 2018 moet het beeldkwaliteitsplan afgerond zijn en wordt het aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna wordt het ter inzage gelegd en kan een iedereen er naar kijken en er op reageren. Meer informatie hierover leest u op www.pijnacker-nootdorp.nl/pijnackercentrum.