Houtstookoven in Pijnacker

Er is een omgevingsvergunning verleend voor een houtstookoven in het oostelijk tuinbouwgebied in Pijnacker.

Wethouder Jaap van Staalduine legt uit waar het om gaat.

We begrijpen de zorgen van mensen over de houtstookoven en natuurlijk zullen we alle vragen de komende weken beantwoorden.

Raadsvragen

Op 13 april 2018 heeft het college de raadsvragen beantwoord. Bekijk het stuk in de ingekomen stukken van de raad.

Wat is er aan de hand?

Een ondernemer wil een houtstookoven bouwen waarmee een aantal omringende tuinbouwbedrijven van warm water en stroom worden voorzien. De oven komt in het oostelijk tuinbouwgebied. De afstand tot Ackerswoude en Klapwijk is ongeveer een kilometer.

Geen biomassacentrale, maar houtstookoven

We willen benadrukken dat het geen biomassacentrale is maar dat het gaat om een houtstookoven. In deze oven mogen alleen gecertificeerde houtsnippers van afvalhout uit Nederland worden verbrand. De installatie is voorzien van zeer uitgebreide voorzieningen om de rookgassen te reinigen. Daardoor wordt voldaan aan de strenge eisen van het Activiteitenbesluit. Het is daarmee op geen enkele wijze te vergelijken met particuliere open haarden, houtkachels of pelletkachels.

Wat zijn de gevolgen van de uitstoot van zo’n houtstookoven?

Er worden zware normen door het Rijk gesteld aan zo’n oven. Luchtverontreiniging en geuroverlast moeten binnen deze normen vallen. De eisen zijn zo scherp, dat er geen toename van fijnstof, roet en andere luchtverontreiniging is te verwachten, en er geen sprake zal zijn van stank. Zo moet de oven gecertificeerd zijn en is een rookgasreiniger verplicht. De omgevingsdienst heeft geconcludeerd dat de oven aan alle milieueisen voldoet. Klapwijk en Ackerswoude zullen er dus geen last van krijgen.

Hoe zit dat juridisch?

De melding is door de ondernemer gedaan en door de omgevingsdienst beoordeeld en gepubliceerd.
De omgevingsdienst heeft de melding goedgekeurd nadat zij hebben getoetst aan regelgeving. Daarbij hebben zij geconcludeerd dat de oven aan alle milieueisen voldoet.
Vervolgens heeft de ondernemer op 24 november 2017 een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd, die aanvraag is in Telstar gepubliceerd. Deze aanvraag is door ons getoetst aan onder andere het bestemmingsplan en het bouwbesluit.
Aan alle voorwaarden werd voldaan. Daardoor moest een vergunning worden verleend, dit heet een gebonden beschikking. De vergunning is verleend op 1 maart 2018.

Bezwaar

Tot 12 april 2018 kon iedereen bezwaar maken tegen deze vergunning. Natuurlijk gaan we heel goed naar die bezwaren kijken.