Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hond aan de lijn tijdens het broedseizoen

Vrijdag 15 maart start het broedseizoen. Dit loopt tot 15 juli. Dan kunnen verschillende soorten vogels gaan broeden. Rust is daarbij erg belangrijk. Verstoring door bijvoorbeeld honden is funest. De komende maanden moeten honden daarom ook buiten de bebouwde kom altijd aangelijnd zijn.

Mensen die honden uitlaten in natuurgebied

Binnen de bebouwde kom moeten honden altijd aangelijnd zijn. Buiten de bebouwde kom geldt dit alleen in het broedseizoen. Om honden toch ruimte te geven om lekker te rennen, zijn er uitrenterreinen en losloopgebieden waar geen aanlijnplicht geldt.

Uitrenterreinen

Uitrenterreinen zijn kleine terreinen binnen de bebouwde kom, waar uw hond los mag lopen. Wel moet u hier de hondenpoep opruimen. Deze terreinen zijn gemarkeerd met houten palen met een groen schild, met daarop de tekst ‘Uitrenterrein: hond mag los, opruimen moet’.

Losloopgebieden

Losloopgebieden zijn grotere gebieden buiten de bebouwde kom waar uw hond het hele jaar los mag lopen. Deze terreinen zijn gemarkeerd met borden.

Gebieden

U vindt alle uitrenterreinen en losloopgebieden op www.pijnacker-nootdorp.nl/hondenbeleid. Ook vindt u hier informatie over gebieden waar aanvullende regels gelden voor honden vanwege de recreatieve functie of vanwege de natuurwaarde.