Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Hoe zit het met gras maaien in de gemeente?

Met dit groeizame weer schiet het gras weer uit de grond. Maandag 10 juni startte er weer een nieuwe maaironde van 5 weken lang door de hele gemeente.

De meeste bermen worden twee keer per jaar gemaaid. Daarnaast wordt een deel van de bermen begraasd met schapen, deze komen drie tot vier keer per jaar langs.

Verkeersveiligheid en ecologisch beleid

Waar en hoe vaak bermen in de gemeente worden gemaaid hangt samen met verkeersveiligheid en ecologisch beleid. Door het warme en vochtige weer is op sommige plaatsen het gras heel hard gegroeid. De gemeente kijkt daarom tussentijds of het verkeerszicht niet belemmerd wordt door hoog gras. Als het nodig is, wordt extra gemaaid.

Ecologisch beheer

De plekken die we ecologisch beheren worden vaak pas eind juni of in juli voor de eerste keer gemaaid. Waarom doen we dat eigenlijk? Deze plekken maaien we zo weinig mogelijk. En als we maaien doen we niet alles in één keer. Met name in de winter laten we delen van de vegetatie staan en maaisel voeren we altijd af. Ook wordt er een schaapskudde ingezet om het gras kort te houden.

Meldpunt leefomgeving

Als gemeente zijn we niet overal tegelijk. Ziet u plekken die gevaar kunnen opleveren voor verkeer? Meld ze dan bij het meldpunt leefomgeving via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt. Na een melding bekijken we de situatie en maaien het gras als dat nodig is.