Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het Servicebedrijf werkt zo goed mogelijk door

Vanwege de situatie rond het coronavirus werkt een groot deel van de Nederlanders vanuit huis. Zo ook bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Maar niet alle werkzaamheden van de gemeente zijn vanuit huis te doen.

Medewerkster Iris Magendans bij de eerste elektrische gemeentewagen

Het Servicebedrijf van de gemeente, waar ook het NAD gemalenbeheer onder valt, werkt in deze tijden zo goed mogelijk door. Uiteraard houden zij zich aan de richtlijnen die het RIVM stelt.

Openbare ruimte

Het Servicebedrijf onderhoudt de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen om deze schoon, heel en veilig te houden. Prullenbakken worden op tijd geleegd, struiken en planten gesnoeid en straten en riolering worden gerepareerd als dit nodig.
Ook is het Servicebedrijf verantwoordelijk voor het gemalenbeheer van de riolering voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Delft en Leidschendam-Voorburg. Het verhelpen van eventuele storingen aan de rioolgemalen en persleidingen is nodig om het afvalwater goed door te laten.

Maatregelen

Het Servicebedrijf heeft een aantal maatregelen genomen om de noodzakelijke werkzaamheden door te laten gaan, zonder de gezondheid van de medewerkers onnodig in gevaar te brengen. Daarbij staat het beperken van onderling contact centraal.

Vragen?

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u online uw vragen, verzoeken en/of meldingen over uw leefomgeving aan de gemeente doorgeven. Heeft u toch nog vragen over de werkzaamheden in de openbare ruimte? Neem dan contact op met de gemeente via 14 015.