Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Het Nieuwe Inzamelen gaat verder

In Pijnacker-Nootdorp zijn we bezig om op een andere manier afval in te zamelen. Afgelopen jaar is in de wijken Emerald en Klapwijk gestart met het Nieuwe Inzamelen. Met de ervaringen uit deze twee wijken zullen we de komende jaren het Nieuwe Inzamelen ook in de rest van de gemeente invoeren.

Met de nieuwe manier van inzamelen wil Pijnacker-Nootdorp de hoeveelheid restafval drastisch verminderen van 225 kilo per inwoner per jaar, naar minder dan 100 kilo. Er blijft dan meer gescheiden afval over, wat we als schone grondstof kunnen hergebruiken. Dit is belangrijk voor een duurzame toekomst. Restafval wordt niet hergebruikt maar verbrand, wat niet duurzaam is. Resultaten uit de eerste twee wijken zijn bemoedigend. In Klapwijk wordt de container voor oud papier en karton goed gebruikt en ook in Emerald worden steeds meer grondstoffen van betere kwaliteit ingezameld.

Hoe verder?

De eerste maanden van 2019 krijgen alle huishoudens met minicontainers een extra (blauwe) container voor oud papier en karton. Dit gebeurt al bij de andere Avalex-gemeenten. Woningen die buiten de bebouwde kom liggen krijgen bovendien een extra minicontainer voor PMD: verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken. Voordat dit gebeurt ontvangt elk huishouden hierover nog een brief van Avalex. Daarna wordt per jaar in 4 tot 6 wijken de inzameling van het restafval overgezet naar Het Nieuwe Inzamelen. De eerstvolgende wijken zijn Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Oud Delfgauw.

Ondergrondse verzamelcontainers

Als een wijk over gaat op het nieuwe inzamelen, betekent dit dat het restafval wordt ingezameld via ondergrondse verzamelcontainers in de wijk. Aan huis worden dan alleen nog de schone grondstoffen GFT, oud papier en karton en PMD ingezameld. De kliko die nog wordt gebruikt voor restafval wordt dan omgezet naar een PMD container. In de wijken die overgezet worden naar het Nieuwe Inzamelen moeten bruikbare locaties gezocht worden voor de nieuwe ondergrondse verzamelcontainers. Dit doen de gemeente en Avalex samen met een klankbordgroep van wijkbewoners en tijdens bewonersavonden.

Ervaring

De wijken die het laatst overgaan op het Nieuwe Inzamelen zijn de wijken waar op dit moment het huisvuil met ondergrondse containers wordt ingezameld. De reden hiervoor is dat we eerst meer kennis en ervaring op willen doen in Emerald. In deze wijk werd oorspronkelijk al met ondergrondse verzamelcontainers ingezameld en deze containers worden nu ingezet voor het inzamelen van alle grondstoffen.