Het broedseizoen begint weer, houd uw hond aangelijnd

Op 15 maart ging het broedseizoen in. Om de weidevogels niet te storen geldt er ook een aanlijnplicht voor honden buiten de bebouwde kom van 15 maart tot 15 juli.

Wandelaars met honden

Meer informatie over het hondenbeleid kunt u vinden onder Loketten > producten en diensten > hondenbeleid.