Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Herdenking 4 mei

Vanmorgen heeft een sobere herdenkingsplechtigheid plaatsgevonden bij de oorlogsmonumenten in Pijnacker en Nootdorp. Er werd onder meer een krans gelegd namens het gemeentebestuur. De burgemeester hield een korte toespraak, gevolgd door een moment van stilte. De ceremonie werd afgesloten met het Wilhelmus.

Vlag halfstok en kransen bij het oorlogsmonument in Pijnacker

De gemeenteraad werd bij het monument in het Emmapark in Pijnacker vertegenwoordigd door Marieke van Bijnen, bij het monument in de Dorpsstraat in Nootdorp door Janneke Verwijmeren.

Wilt u bloemen leggen bij een van de monumenten? Dat kan, maar houd daarbij wel rekening met de 1,5 meter afstand van elkaar.

Burgemeester F. Ravestein en raadslid M. van Bijnen houden een moment stilte bij het oorlogsmonument in Pijnacker
Kransen bij het het oorlogsmonument in Nootdorp
Raadslid J. Verwijmeren en burgemeester F. Ravestein houden een moment stilte bij het oorlogsmonument in Nootdorp

Speech burgemeester Ravestein 4 mei 2020:

Dit jaar vieren en herdenken we 75 jaar Vrijheid. Het begon in januari met het tijdelijk monument Levenslicht in de hal van het Gemeentehuis. In de loop van dit voorjaar waren er heel veel activiteiten gepland en het is natuurlijk een grote teleurstelling voor velen dat die niet door kunnen gaan of zijn uitgesteld naar een later tijdstip. Toch willen we juist vandaag bloemen leggen bij de oorlogsmonumenten in onze gemeente.
Het is een goede traditie om op de vierde mei stil te staan bij de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en voor de vrijheid elders in de wereld. En het is belangrijk dat we de verhalen doorgeven aan volgende generaties. Op de televisie en de radio worden de verhalen verteld: Het mooie verhaal van Truus Wijsmuller, die meer dan tienduizend Joodse kinderen heeft gered en de verhalen van Britse, Amerikaanse en Canadese veteranen die ons destijds hebben bevrijd. Het Dagboek van Anne Frank is niet voor niets nog steeds een van de meest gelezen boeken ter wereld. Ook in onze gemeente zijn er de verhalen over mensen die naar de concentratiekampen zijn afgevoerd en die verhalen moeten we blijven vertellen.
Vrijheid geef je door!

Vrede en vrijheid, mensenrechten en democratie zijn niet vanzelfsprekend.
Het kan zomaar anders worden, ook in landen met een oude democratische traditie en een solide rechtsstaat.
De Four Freedoms die President Franklin D. Roosevelt formuleerde in 1941 - vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees - zijn nog altijd even actueel als tijdens de oorlog en vlak daarna, 75 jaar geleden.
Vrijheid wordt niet gebouwd op grote mooie woorden, maar komt tot stand door kleine concrete daden. Daden in onze eigen leef- en werkomgeving.
Daden om conflicten – groot of klein – te voorkomen. Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten dat hij of zij telt.
Die daden – groot en klein – vormen de basis voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. Verhalen die ons verbinden.

Het voelt zo vreemd om hier vandaag te staan met een handjevol mensen, maar ik weet zeker dat we, als we vanavond thuis om acht uur kijken naar de herdenking op de Dam, toch allemaal samen zijn.

Ik eindig met de laatste strofen van het gedicht Vrede van Leo Vroman:
Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.