Heeft uw kind problemen op school?

Kinderen kunnen verschillende problemen tegenkomen op school, bijvoorbeeld leerproblemen en gedragsproblemen. Als uw kind problemen heeft op school, dan wilt u natuurlijk graag helpen.

Logo Voor Elkaar

Een voorbeeld van een leerprobleem is wanneer uw kind achterblijft in de taalontwikkeling, bijvoorbeeld door dyslexie. Andere voorbeelden van leerproblemen zijn concentratie- en motivatieproblemen.

Gedragsproblemen

Andere problemen op school kunnen veroorzaakt worden door gedragsproblemen. Hiermee wordt ongewenst gedrag bedoeld, zoals ruziemaken en ongehoorzaamheid in de klas. Soms leidt dat zelfs tot een schorsing. In het uiterste geval kan de leiding een leerling definitief wegsturen van school.

Herkent u deze situaties? En wilt u graag weten wat u als ouder kunt doen? Of bent u op zoek naar help van anderen? Op www.mijnvoorelkaar.nl vindt u veel tips over de stappen die u kunt ondernemen. U vindt het antwoord op uw vraag het makkelijkst als u uw vraag of trefwoord ingeeft in de grote zoekbalk.