Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Groenblauwe schoolpleinen

Een groenblauw schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen.

De groenblauwe buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier.

website

Bekijk de website www.groenblauweschoolpleinen.nl voor meer informatie en welke stappen kunnen worden ondernomen om een schoolplein groenblauw te maken!