Gladheidbestrijding: we zijn er weer klaar voor!

Vanaf dit jaar gaat de gemeente de gladheidbestrijding op hoofdwegen en fietspaden uitbesteden aan een extern bedrijf. Ook stappen we over naar het preventief strooien van natzout. Na een lange voorbereiding zijn we er helemaal klaar voor.

Waarom deze nieuwe aanpak?

  • Eén strooiregime: tot vorig jaar strooide de provincie in opdracht van gemeente Pijnacker-Nootdorp nog een aantal wegen. Nu worden alle wegen met uitzondering van de N470 in opdracht van de gemeente op het zelfde moment preventief gestrooid volgens de natzout methode.
  • De hoeveelheid strooizout beperken: bij de natzout methode wordt minder zout per m2 gebruikt. In tegenstelling tot de oude methode waarbij droogzout werd gebruikt blijft natzout ook beter aan de weg plakken waardoor het ook effectiever is.
  • Efficiënter en modern materiaal: door de gladheidbestrijding aan een bedrijf uit te besteden kan sneller en effectiever ingespeeld worden nieuwe ontwikkelingen en wordt er gestrooid met het modernste materiaal.
  • Klaar voor areaal uitbreiding: de komende jaren krijgen we er nog een aantal wegen en woonwijken bij. Door het uitbesteden van de gladheidbestrijding is het eenvoudiger om deze wegen aan het areaal toe te voegen.

Regie

De gemeente blijft wel de regie voeren en bepaalt waar, wanneer en hoe vaak er gestrooid zal worden. Jaarlijks worden de routes geƫvalueerd en aangepast.

Meer informatie

Meer informatie en welke wegen en fietspaden er worden gestrooid kunt u vinden op elders op de website onder gladheidbestrijding.