Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gezocht! Leden Cultuurplatform

Bent u maatschappelijk betrokken en draagt u kunst en cultuur een warm hart toe? Het Cultuurplatform zoekt leden. Meld u aan voor 1 februari 2016.

Samenstelling Cultuurplatform

Wat is het Cultuurplatform

Het Cultuurplatform geeft advies aan de gemeente over beleid, uitvoering en evaluatie op het gebied van kunst en cultuur en zet zich in voor een goed cultuurklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Het Cultuurplatform denkt ook mee over het grotere geheel van de maatschappelijke participatie en houdt daarbij rekening met de belangen van alle organisaties en particulieren die zich in de gemeente met kunst en cultuur bezig houden. Verder streeft het Cultuurplatform naar een goede samenwerking tussen de verschillende kunst- en cultuurbeoefenaars.

Leden

Het Cultuurplatform bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder de voorzitter en wordt ambtelijk ondersteund. De leden beschikken allemaal over een directe relatie met cultuur en zijn actief op het gebied van kunsteducatie, media en letteren, podiumkunsten (zoals toneel, muziek, zang en dans) en beeldende kunst.

Wat betekent het als u lid bent van het Cultuurplatform?

Als u lid bent van het Cultuurplatform, betekent dit dat u ongeveer 6 keer per jaar een vergadering bijwoont. U heeft regelmatig contact met de voorzitter en andere leden van het Cultuurplatform. Maar ook met de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk. U bent afkomstig uit Pijnacker-Nootdorp en u beschikt over een goed netwerk daar. Het Cultuurplatform zoekt met name nog versterking uit de kernen Nootdorp en Delfgauw. U bent onafhankelijk van de gemeente en van commerciële organisaties die belang hebben bij het beleid en uitvoering op het gebied van kunst en cultuur. U verbindt zich in principe voor twee jaar aan het Cultuurplatform met de mogelijkheid van een verlenging.

Wat levert het u op?

Als lid van het Cultuurplatform vervult u op vrijwillige basis een maatschappelijk nuttige en voor de gemeente belangrijke functie. U ontmoet personen in het Cultuurplatform die net als u maatschappelijk betrokken zijn en een directe relatie hebben met cultuur.

Reageren of informatie

Spreekt het u aan lid te worden van het Cultuurplatform, dan nodigen wij u van harte uit te reageren. Stuur een korte motivatiebrief en C.V. voor 1 februari 2016 naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. V. Leenhouts, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker onder vermelding van ‘lid van het Cultuurplatform’. Wilt u meer informatie of heeft u interesse dan kunt u een e-mail sturen naar v.leenhouts@pijnacker-nootdorp.nl, beleidsmedewerker Maatschappelijk Beleid of via telefoonnummer 14 015.