Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeenten zetten vol in op hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)

De alliantie Middengebied, de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, gaat zich gezamenlijk inzetten om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het gebied te realiseren.

Hoogwaardig openbaar vervoer in gemeenten

Dit HOV zien zij als de basis voor de ontwikkeling van een samenhangend en gebalanceerd gebiedsprogramma waarin wonen economie, energietransitie/klimaatadaptatie, natuur en recreatie samen komen. Deze gezamenlijke ambitie heeft de alliantie vastgelegd in een Mission Paper en vandaag aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

Twee HOV-sporen

Er wordt ingezet op twee HOV-sporen: frequentieverhoging op de bestaande (succesvolle) E-lijn tussen Den Haag en Rotterdam en het aanpassen van de ZoRo buslijn tussen station Lansingerland/Zoetermeer en Rotterdam CS naar light rail. Dit HOV moet rendabel worden door nieuwe woon- en werklocaties voornamelijk op loop- en fietsafstand van openbaar vervoer. De alliantie zet in op publiek-private co-financiering van de plannen.

Verbindingen

De premier is nu zelf trekker geworden van de verstedelijking en het OV. Het middengebied gaat daarbij een grote rol spelen. Wij zien daarbij bij uitstek een rol voor de provincie. De provincie kan samen met ons richting het Rijk krachtig de boodschap uitdragen dat verstedelijking en mobiliteit hand in hand gaan. "We hebben verbindingen nodig binnen steden, tussen steden én met stad en regio,” aldus burgemeester Aptroot van Zoetermeer.

Fiets- en weginfrastructuur

Naast de twee HOV-sporen streven de samenwerkende gemeenten ook naar het verder verbeteren en uitbreiden van de fietsinfrastructuur in het Middengebied en het wegnemen van knelpunten in de weginfrastructuur.

Alliantie Middengebied

Het Middengebied omvat het grondgebied van de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De alliantie Middengebied is een begin 2018 ontstane bestuurlijke samenwerking van de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De samenwerking richt zich op het gezamenlijk positie bepalen op het terrein van infrastructuur, bereikbaarheid, woningbouw, glastuinbouw, klimaat, natuur en recreatie. Het Middengebied heeft, voor het goed blijven functioneren van de omliggende stedelijke gebieden, vele kwaliteiten waaronder innovatieve werklocaties, gewilde woonmilieus en ruime natuur- en recreatiemogelijkheden.