Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeente transparant over grondprijzen

Het weekblad de Telstar heeft een artikel gepubliceerd over grondprijzen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De stelling van het artikel in Telstar is dat de gemeente structureel te weinig rekent voor bouwgrond. In dit artikel leest u de visie van de gemeente.

kavel grond

De redelijkheid van grondprijzen kan echter niet worden afgemeten aan gegevens van het kadaster. Mochten er publieke twijfels zijn over onze handelswijze, zoals nu, dan past het bij een zichzelf respecterende overheid om extern onderzoek te laten verrichten naar onze grondprijzen. De uitkomsten zullen wij uiteraard bekend maken.

Gemeentelijke grondverkopen zijn het resultaat van complexe onderhandelingen tussen publieke en private sector. Beide partijen maken andere afwegingen en hebben verschillende werkwijzen. In principe is iedere verkoop maatwerk. In tegenstelling tot bedrijven hebben gemeenten een maatschappelijke opgave zonder winstoogmerk. Contractbesprekingen en grondprijzen worden gebruikt om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Projectontwikkelaars hebben een andere aanpak. Er zijn zakelijke argumenten om bij grondaankoop vervolgtransacties te laten plaatsvinden en bepaalde kosten te verwerken in de grondprijs, die wordt doorberekend aan eindgebruikers. Daarmee willen zij hun financieringslast beperken.

Bij de bepaling van grondprijzen hanteren wij drie uitgangspunten: redelijkheid, zorgvuldigheid en transparantie. Om concurrerend te zijn worden de grondprijzen in deze regio strak in gaten gehouden en worden onze prijzen daarop afgestemd. Prijscalculaties zijn gebaseerd op marktprognoses, waarvan de realiteitswaarde wordt getoetst door externe deskundigen, onder wie onze accountant. Ook bepaalt de raad als controlerend orgaan periodiek onze bandbreedte om te onderhandelen en leggen wij twee keer per jaar verantwoording af over behaalde resultaten. Een zorgvuldige werkwijze waarin wij vertrouwen hebben.