Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeente Lingewaard bezoekt Pijnacker-Nootdorp

Vandaag bracht een delegatie in aardwarmte geïnteresseerden uit Lingewaard een bezoek aan onze gemeente om kennis uit te wisselen over warmtenetten en geothermie.

Het gezelschap bracht een bezoek aan het bedrijf Ammerlaan. Leon Ammerlaan gaf uitleg over het boren naar aardwarmtebronnen, het uitrollen van warmtenetten, het contracteren van warmteafnemers, de risico’s, investeringen en wat er verder allemaal nog

Gemeente Pijnacker-Nootdorp loopt voorop in het gebruik van geothermiebronnen in de glastuinbouw en bebouwde omgeving. Met de nieuwe aardwarmtebron van Ammerlaan zijn worden straks circa 725.000 m2 glastuinbouw en 543 woningen in Pijnacker-Noord aangesloten.

Presentatie

Burgemeester Ravestein ontving het gezelschap in het bestuurscentrum. Wethouder Frank van Kuppeveld gaf een presentatie over het gemeentelijke beleid rondom warmtetransitie, over de verschillende projecten die lopen in onze gemeente, over samenwerking met ondernemers en het belang van wederzijds vertrouwen en elkaar helpen. Aardwarmteprojecten doe je niet alleen.

Onderzoek

Wethouder Frank van Kuppeveld: ‘De gemeente onderzoekt of op dit moment ook andere glastuinbouwgebieden en eventueel andere woongebieden geschikt zijn voor warmte. Hiervoor werkt zij nauw samen met de andere gemeenten in Oostland , gemeente Zoetermeer en andere stakeholders in de Warmte Samenwerking Oostland om een integrale visie te ontwikkelen voor een regionaal gebiedsdekkend warmtenet. De warmtevraag is groot. Naast aardwarmte is ook restwarmte uit de haven van Rotterdam nodig. Een belangrijke schakel om restwarmte in Oostland te krijgen is de geplande leiding over Oost (Rotterdam-Leiden). De gemeente spant zich samen met gemeente Lansingerland in voor een dikkere leiding’.

Bedrijf Ammerlaan

Het gezelschap bracht een bezoek aan het bedrijf Ammerlaan. Leon Ammerlaan gaf uitleg over het boren naar aardwarmtebronnen, het uitrollen van warmtenetten, het contracteren van warmteafnemers, de risico’s, investeringen en wat er verder allemaal nog komt kijken bij zo’n boring. Belangrijkste factor is volgens Leon Ammerlaan: ‘Blijven praten met iedereen en zorgen dat iedereen er beter van wordt’.

Het gezelschap bracht een bezoek aan het bedrijf Ammerlaan. Leon Ammerlaan gaf uitleg over het boren naar aardwarmtebronnen, het uitrollen van warmtenetten, het contracteren van warmteafnemers, de risico’s, investeringen en wat er verder allemaal nog