Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geen windmolenlocaties A12 Balij en Technopolis

De locaties A12 Balij en Technopolis bij Delft worden niet opgenomen in de plannen voor windenergie. Dit heeft de statencommissie van de provincie in februari van dit jaar besloten. Het is daarom niet nodig om alsnog een zienswijze bij de provincie in te dienen.

Beide locaties zijn niet opgenomen in het voorkeursalternatief van het planMER en de Ontwerp-Visie Ruimte en Mobiliteit, die nu ter inzage liggen. Wel worden deze twee onderzoekslocaties nog genoemd in het planMER, omdat zij onderdeel zijn geweest van het milieueffectonderzoek. Het heeft echter geen zin om een zienswijze in te dienen over deze locaties. De provincie zal niets met uw zienswijze doen.

Brief aan Provinciale Staten

Lees meer hierover in de brief aan Provinciale Staten van 10 maart 2017, waarin onder meer staat aangegeven: "Het voorgaande betekent dat het indienen van zienswijzen tegen beide locaties geen meerwaarde heeft, aangezien ze geen onderdeel uitmaken van het ontwerp dat ter inzage ligt."