Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geen invoering BIZ voor Pijnacker Centrum

Op 28 november is onder toeziend oog van de notaris de telling van de draagvlakmeting BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) uitgevoerd. Er waren niet genoeg stemmen vóór. Dit betekent dat de BIZ niet kan worden ingevoerd.

Winkelend publiek in Ackershof

Geen tweederde meerderheid

88 van de 140 stemgerechtigden hebben een stem uitgebracht. Dit is 62,9% (vereist is minimaal 50%) en daarmee is de draagvlakmeting geldig. Van de uitgebrachte stemmen hebben er 56 vóór invoering van de BIZ gestemd; dit is 63,6%. Om de BedrijvenInvesteringsZone in te voeren is wettelijk vereist dat tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór is. Nodig waren dus 59 stemmen oftewel 66,6%. Dit betekent dat de BIZ niet kan worden ingevoerd.

BIZ: een instrument van, voor en door ondernemers

De BIZ-vereniging Pijnacker-Centrum had de ambitie om -bij voldoende draagvlak onder de collega’s- een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in te voeren om het centrum aantrekkelijker te maken. Hierdoor zou het aantal bezoekers toenemen. Want om zaken te kunnen realiseren is budget nodig. Een BIZ-constructie is hiervoor een goed instrument. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De BIZ-bijdrage, die door de gemeente via de afdeling Belastingen wordt geïnd, is een bestemmingsheffing. De opbrengst wordt in de vorm van een BIZ-subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging.

In februari van dit jaar is de eerste draagvlakmeting gehouden onder alle deelnemers. De vereiste meerderheid van stemmen werd toen niet gehaald (5 tekort). Ondanks de inzet van het BIZ bestuur en de winkeliersvereniging Ackershof wijst ook de telling van vandaag uit, dat het aantal benodigde ja-stemmen niet is gehaald.

Heeft u nog vragen over dit BIZ initiatief

Neem contact op met het BIZ bestuur via bizpijnacker@gmail.com. Het BIZ bestuur wordt gevormd door: Michiel van Atten, Ed van der Burg, Ferdi Hakvoort en Ruud Heemskerk.

Het college zal de uitslag op korte termijn officieel vaststellen in een collegevergadering.
Voor vragen over de draagvlakmeting en het gevolgde proces kunt u contact opnemen met Marc Wiese, coördinator economische zaken en glastuinbouw, telefoon: (06) 46981580.