Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Gebruik van rotondes

Nu de vakanties voorbij zijn, is het weer drukker op de weg. Houd rekening met elkaar, ook op rotondes. Kijk goed om u heen als je een rotonde oversteekt en maak oogcontact bij het oversteken. Zo weet u of u elkaar ziet.

auto wacht voor fietser op rotonde

Waarom hebben we eigenlijk zoveel rotondes? Rotondes zorgen voor een betere doorstroming dan verkeerslichten, waar vaak veel meer wachttijd is. Door de lage rijsnelheden zijn rotondes in principe veiliger dan gewone kruispunten.

Fietsers in twee richtingen

Op bijna alle rotondes kunnen fietsers oversteken in één, maar vaak ook twee richtingen. Een fietsoversteek in twee richtingen betekent dat fietsers langs de snelste weg de rotonde over kunnen. Zo hoeven zij minder vaak een weg over te steken. Het is immers veiliger als fietsers één oversteek moeten maken in plaats van drie.

Binnen de bebouwde kom: fietsers voorrang

Landelijk is afgesproken dat fietsers voorrang hebben op rotondes binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom hebben zij geen voorrang, vanwege de hogere snelheden van het autoverkeer. De fietspaden worden daar ook verder van de rotonde gelegd, zodat ze geen onderdeel meer zijn van de rotonde.

Fietsers steeds sneller

Fietsers en bromfietsen verwachten voorrang op een rotonde en willen snel doorrijden. Automobilisten zien de (brom)fietsers daardoor niet meer op tijd aankomen. Ook door de toenemende fietsdrukte en het stijgende aantal elektrische fietsen wordt het steeds moeilijker voor automobilisten om een inschatting te maken. Een ongeval gebeurt vaak doordat fietsers of scooters over het hoofd worden gezien. Daarbij maakt het niet uit van welke kant ze komen. Opvallend is het aantal bijna-aanrijdingen waarbij de (brom)fietser viel door hard remmen of uitwijken. Hieronder wat tips over het gebruik van een rotonde.

TIPS: Met een auto over de rotonde

 • Benader een rotonde rustig en rij ook op de rotonde met lage snelheid.
 • Kijk steeds goed om u heen of u alle (brom)fietsers hebt gezien. Wees bedacht op overstekende fietsers in twee richtingen.
 • Maak oogcontact.
 • Verleen voorrang. Blijf geduldig en laat fietsers rustig oversteken, ook bij groepen
 • Wees uzelf bewust van de ‘dode hoeken’ bij een auto. Achter de raamstijlen van de voorruit verdwijnen fietsers en voetgangers makkelijk uit het zicht.

TIPS: Met een (brom)fiets over de rotonde

 • Rij langzaam bij het naderen en oversteken van een rotonde. Automobilisten kunnen u dan beter zien aankomen.
 • Maak oogcontact bij het oversteken.
 • Als u voorrang hebt, kijk dan of u het ook krijgt. Een automobilist kan u over het hoofd zien. Neem geen voorrang als u niet weet of de auto stopt, dat is levensgevaarlijk.
 • Geef richting aan, zodat duidelijk is welke kant u op gaat.
 • Zorg voor goede verlichting in het donker, zodat dat u gemakkelijk gezien wordt.