Gast van de Raad

U kiest de leden van de gemeenteraad. U leest en hoort over de raad en over de vergaderingen. Maar hoe verloopt zo’n vergadering? En wat doet een raadslid eigenlijk? De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met hun werk.

Raadszaal met personen

Wat houdt Gast van de Raad in?

Voorafgaand aan een raadsvergadering worden de gasten persoonlijk ontvangen door een raadslid. Tijdens de ontvangst vertelt het raadslid over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad? Wat doet het college van burgemeester en wethouders? Hoe geeft het raadslid invulling aan zijn/haar raadswerk?

Uitleg agenda

Daarna bekijkt het raadslid samen met u de agenda van de vergadering van die avond. U krijgt uitleg over hoe een vergadering verloopt. Natuurlijk is er ook volop de gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens gaat u met het raadslid mee naar de vergadering. U neemt plaats op de publieke tribune in de raadzaal. Na afloop van de vergadering is er tijd voor nadere uitleg en kunt u napraten met de raadsleden.

Programma

19.15 uur: Inloop bestuurscentrum
19.30 uur: Uitleg agenda raadsvergadering en kennismaking raadslid
20.00 uur: Bijwonen raadsvergadering vanaf publieke tribune

Mogelijke data

  • Donderdag 27 september
  • Donderdag 18 oktober
  • Donderdag 29 november
  • Donderdag 20 december

Aanmelden

Wilt u een keer Gast van de raad zijn? Neem dan contact op met de griffie. Dat kan telefonisch op nummer 14015 of via e-mail: griffie@pijnacker-nootdorp.nl. Geef daarbij aan wanneer u te gast wilt zijn.