Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Extra laden en lossen supermarkten

We willen dat de voorraad in supermarkten goed op peil blijft. Daarom is het in deze bijzondere tijd soms nodig dat vrachtwagens ook in de avond- en nachturen de goederen daar kunnen afleveren. Daarvoor moet worden afweken van de normale geluidsnormen. Ondernemers kunnen hiervoor een melding Ongewoon Voorval doen bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Verkeersbord E7 - laden en lossen

Afwijken geluidsnormen

Bij laad- en losactiviteiten gelden specifieke geluidsnormen in de avond en nacht (19:00 uur – 23:00 uur en 23:00 uur – 7:00 uur). In de praktijk komt het er op neer dat in veel gevallen niet geladen en gelost kan worden in de avond- en nacht, omdat er niet kan worden voldaan aan deze geluidsnormen. Er kan alleen afgeweken worden van de normen in onvoorziene situaties, zoals op dit moment het geval is.

Melding doen

Als er extra geladen en gelost wordt, is het nodig dat ondernemers dit schriftelijk melden bij Omgevingsdienst Haaglanden. Lees meer hierover op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.