Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Enquête groengebied. Doet u mee?

Wat vindt u van het groengebied in de gemeente? We willen graag weten hoe u deze gebieden ervaart en gebruikt. We horen het graag via onze enquête. Tot 31 maart kunt u deze invullen.

Omgewaaide bomen bij een sloot

In en om Pijnacker-Nootdorp vindt u veel groene recreatiegebieden. We willen graag weten hoe u deze gebieden ervaart en gebruikt. Zo kunnen we ook uw mening meenemen bij de verdere ontwikkeling van dit gebied. Met name op het gebied van vrije tijd en recreatie.

Invullen enquête

Vul de anonieme enquête in. Het kost u slechts 5 minuten!