Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Emerald wil afval scheiden, nu nog het hoe

De hele wijk sprak erover, er werden petities gehouden en de kerk barstte bijna uit zijn voegen tijdens de drukbezochte informatieavonden. Het plan ‘omgekeerd inzamelen’ dat de gemeente en Avalex dit najaar presenteerden, leidde tot flink wat ophef in Emerald.

Bewonersgroep Omgekeerde wereld van Avalex poseert met een PMD-sticker bij een ondergrondse restafvalcontainer.

Drie minicontainers in de tuin, maar ook de communicatie over dit voornemen schoot velen in het verkeerde keelgat. Bewoners maakten vanuit de actiegroep Omgekeerde Wereld van Avalex een alternatief plan.

Omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen betekent dat we grondstoffen inzamelen in plaats van afval weggooien. In het plan dat de gemeente en Avalex dit najaar presenteerden, gebeurt dit met minicontainers aan huis: één voor plastic, blik en drinkpakken (PMD), één voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en één voor papier en karton. Het beetje restafval dat huishoudens nog over hebben, brengen zij naar een ondergrondse container in de buurt.

Alternatief plan

Sonja van Steekelenburg van de actiegroep vertelt:

“Wij staan achter de doelstelling om meer afval te scheiden. De wil om afval te scheiden zodat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden, is er absoluut in Emerald. Onze actiegroep heeft echter een andere visie op de manier waaróp we kunnen inzamelen. Onze wijk is ontworpen op het gebruik van ondergrondse containers en is daarom helemaal niet geschikt voor kliko’s.”

De groep, bestaande uit o.a. bestuurskundigen, financieel experts, communicatiespecialisten en deskundigen in het mobiliseren van mensen, heeft de afgelopen maanden zeer grondig een andere manier van inzamelen uitgewerkt.

“Wij willen de bestaande ondergrondse containers in de wijk gebruiken voor PMD, GFT, papier en restafval. Ook kan de informatievoorziening over afvalscheiding veel beter. Ook daarover hebben we in de klankbordgroep volop ideeën.”

Eerlijke vergelijking

Eind november, tijdens een klankbordavond met de gemeente, heeft Omgekeerde Avalex een alternatief plan overhandigd aan de wethouder. Sonja:

“Dit plan was al met de hele klankbordgroep besproken”. De wethouder heeft toegezegd dat ons plan wordt vergeleken met de huidige manier van inzamelen en het ‘kliko-plan’ van de gemeente en Avalex. Wij kijken kritisch mee, zodat het een complete en eerlijke vergelijking wordt, waarin bijvoorbeeld ook de WOZ-waardes van de huizen, verhoogde inbraakrisico’s en kans op vandalisme worden meegewogen.”

De uitkomsten worden in de loop van februari verwacht.

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat er een voor Emerald passende oplossing komt”

Ondertussen levert ‘kliko-gate’ al mooie resultaten op: de extra PMD-containers bij het winkelcentrum zitten steeds voller!