Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Eikenprocessierups

Ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp komt de eikenprocessierups voor. Gelukkig niet op grote schaal. Voor zover bekend gaat het om enkele geconcentreerde locaties.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Vanaf april komen de larven uit de eipakketten die in het najaar door de vlinders tegen takken van de bomen zijn afgezet. ’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) op zoek naar voedsel in de kroon van de boom; met name in de zomer- en wintereik en in mindere mate in de Amerikaanse eik en moeraseik.

Klachten

De eikenprocessierups kan zich bij grote aantallen tot een plaag ontwikkelen en leiden tot klachten veroorzaakt door de brandharen van de rups. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan men in de periode van april tot september last hebben van de brandharen.

Bestrijding

De rupsen in het openbaar groen worden alleen bestreden als er direct gevaar voor de volksgezondheid is. In het voorjaar, april-mei, worden de rupsen op enkele locaties bestreden door het inzetten van kleine aaltjes (nemathoden). De aaltjes schakelen de rupsen uit door deze binnen te dringen. Een groot voordeel van deze methode is dat de rupsen worden bestreden voordat ze hinderlijke brandharen ontwikkelen. De bestrijding vindt in de nachtelijke uren plaats omdat de nemathoden niet tegen licht kunnen en dus voor zonsopkomst in de rupsen moeten zitten.

Een aannemer is nu bezig met snoeionderhoud aan de bomen. Als zij hierbij nesten tegenkomen verwijderen zij die.

Begin juli zijn er rupsen geruimd in eiken op diverse locaties in Pijnacker. Ook voor andere plekken in de gemeente is opdracht gegeven om bomen te behandelen.

Meldpunt Leefomgeving

Heeft u een nest gezien en/of gevonden? Geef het door aan de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving. U kunt ook bellen naar 14 015.

Meer informatie

Op www.processierups.nu vindt u meer informatie. Kijk ook op de website van de GGD Haaglanden, www.ggdhaaglanden.nl.