Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Een eigen papiercontainer voor bijna alle huishoudens

In Pijnacker-Nootdorp willen we nog meer papier en karton gescheiden inzamelen dan we nu doen. Daarom krijgen alle huishoudens die nu hun afval inzamelen met containers aan huis er in januari een eigen papiercontainer bij. Avalex heeft inmiddels een brief gestuurd naar degenen die een papiercontainer krijgen.

De papiercontainer krijgt u de eerste zes maanden op proef. Zo kunt u zien of het voor u makkelijker wordt om papier te scheiden. Bevalt deze toch niet? Laat het Avalex dan na de proefperiode weten.

Waarom doen we dit?

Met deze extra maatregel willen we meer papier gescheiden inzamelen dan we nu doen. Er wordt al veel papier ingezameld via de verenigingen, maar er zit ook nog veel papier in het restafval. Op dit moment is dat per inwoner per jaar gemiddeld nog 30 kilo. Voor een gemiddeld gezin van 4 personen is dat dus bijna 120 kilo oud-papier. Dit papier wordt samen met het restafval onnodig verbrand en dat is natuurlijk zonde voor het milieu.

Ook kost het extra geld om oud-papier en -karton te verbranden, terwijl het hergebruik juist meer oplevert. Van dit kostenverschil kunnen we de oud papier inzameling aan huis betalen. Ook betalen we hiervan de bijdrage aan de verenigingen voor hun inzet bij de inzameling van oud-papier en -karton.

Het zogenoemde ‘na-scheiden’ van papier uit restafval is geen goede optie, omdat vuil papier niet meer hergebruikt kan worden.

Verder met Het Nieuwe Inzamelen

Naast het verspreiden van de papiercontainers gaan we wijk voor wijk verder met Het Nieuwe Inzamelen. Na Emerald en Klapwijk gaan we nu aan de slag met Vrouwtjeslant, Achter het Raadhuis en een klein stukje Nieuweveen.

Papierkringloop bij het scheiden van papier