Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Dunea en Evides Waterbedrijf sluiten aan bij Afvalwaterketen Delfland

Op 14 december werd de toetreding ondertekend van drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Daarmee werken in het NAD nu twaalf gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen.

Ondertekening Dunea en Evides Waterbedrijf sluiten aan bij Afvalwaterketen Delfland

De samenwerking binnen het NAD komt voort uit het nationale Bestuursakkoord Water. Partijen werken steeds nauwer met elkaar samen om in de waterketen de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven, de kwetsbaarheid van de keten te verminderen en de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken. De ambitie is om vanaf 2020 minimaal €10 miljoen per jaar te besparen. Door de toetreding van de drinkwaterbedrijven ontstaat integrale waterketensamenwerking: een belangrijke stap in de ambities van het NAD.

Ondertekening

Wethouder Jaap van Staalduine trapte de ondertekening af tijdens de bestuurlijke Watertafel in Rotterdam. Hij geeft aan dat we met deze nieuwe partners van het NAD weer snellere slagen kunnen maken:

“ Nu Dunea onderdeel uitmaakt van dit samenwerkingsverband, kunnen we in onze toekomstige herinrichtingsprojecten gemakkelijker samenwerken. Doordat zij veel nauwer betrokken zijn kunnen we de plannen en werkzaamheden beter op elkaar afstemmen, wat natuurlijk ook weer voordelig is voor onze inwoners.”