Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Droge voeten in Keijzershof

Met de ondertekening van de ’Intentieovereenkomst Keijzershof’, spreken de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap Delfland af, dat zij samen werken aan een woonwijk waarin water goed de ruimte krijgt.

Klimaatverandering is nú. Je ziet het om ons heen gebeuren, wateroverlast door lokale hoosbuien.
Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken zoals in Keijzershof, houden we er bij de aanleg al rekening mee. Zo voorkomen we dat het water een probleem wordt en zijn we goed voorbereid op hoosbuien, zoals die onlangs op veel plaatsen in Delfland tot wateroverlast hebben geleid.

Voorbereid op verandering van klimaat

Door meer ruimte te maken voor water en op grote schaal te zorgen voor het vasthouden van water op plekken waar dat kan, zijn we beter voorbereid op veranderingen in het klimaat. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door waterdoorlatende bestrating, groene daken of het regenwater dat op de daken van de huizen valt te infiltreren in de bodem.

Water onderdeel van wijk

Zo houden niet alleen de bewoners van Keijzershof droge voeten, maar wordt water ook echt een onderdeel van de wijk. Kinderen kunnen spelen met water en er ontstaat een aangenaam leefklimaat voor verschillende dieren en planten. Zo worden duurzaamheid, woonkwaliteit en ecologie met elkaar verbonden.