Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Draagvlakmeting BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)

Een aantrekkelijk en bruisend centrum met een groeiend aantal bezoekers. Dat is de ambitie van de ondernemers van Pijnacker Centrum. Om dat te bereiken is extra budget nodig. De BIZ-initiatiefgroep wil daarom een BedrijvenInvesteringsZone laten invoeren door de gemeente. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd, onder voorbehoud van een draagvlakmeting onder alle deelnemers.

Winkelend publiek in Ackershof

Op maandag 13 februari a.s. organiseert het BIZ-bestuur een informatiebijeenkomst. De ondernemers Pijnacker Centrum zijn per brief geïnformeerd over het proces rondom de draagvlakmeting.

Heeft u nog vragen over dit BIZ-initiatief, neem dan contact op met het BIZ-bestuur via bizpijnacker@gmail.com. Het BIZ-bestuur wordt gevormd door: Michiel van Atten, Ed van der Burg, Ferdi Hakvoort en Ruud Heemskerk.