Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Doe mee met Mijn berm bloeit

Met de campagne ‘Mijn berm bloeit’ willen we bermen in beeld krijgen en waar nodig actie ondernemen. Daar hebben we hulp van vrijwilligers bij nodig. Doet u mee met de campagne?

Zweefvlieg op een pastinaak

Het aantal bijen en vlinders neemt nog steeds af. Dit komt doordat er te weinig bloemen zijn die nectar en stuifmeel leveren.

We hebben uw hulp nodig

Met uw hulp kan de gemeente maatregelen nemen om de biodiversiteit te verhogen. We willen weten waar waardevolle bermen liggen die we moeten koesteren, maar ook welke bermen meer aandacht nodig hebben.

Wilt u ook meedoen?

Zoek dan een berm buiten de bebouwde kom en vul de planten die u daar gevonden hebt op de website www.floron.nl/bermen. Kies een stuk berm van 100m lengte en kijk om de 10m welke nectarplanten er staan. Op de website staan ook zoekkaarten met afbeeldingen van nectarplanten en boerenlandvlinders en een korte handleiding. De resultaten kunt u op de website invoeren en worden gelijk zichtbaar voor iedereen. Aan de hand van de berekende nectarindex kunnen we zien hoe geschikt een berm is voor vlinders en bijen.

Samen doen

Samen kunnen we werken aan mooie bermen. Goed voor vlinders en bijen en mooi om naar te kijken.