Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Digitaal aanvragen Afschrift geboorteakte

Heeft u een bewijs van geboorte nodig, dan kunt u dat aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u geboren bent. Vanaf nu kan dit in onze gemeente ook digitaal.

Typende handen op een toetsenbord

Bij de aangifte van een geboorte wordt een akte opgemaakt. Deze akte komt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het kindje geboren is. Wanneer u een afschrift van de geboorteakte aanvraagt, moet u aangeven voor welk doel u dit nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, vestiging in het buitenland, adoptie of echtscheiding.

Hoe kunt u dit doen?

  • Online via het formulier geboorteakte. U logt in met uw DigiD. Na het indienen ontvangt u een bevestiging per e-mail. De status van uw aanvraag kunt u volgen in ‘Mijn Loket’.
  • Schriftelijk door middel van een brief aan de gemeente met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs. U stuurt uw verzoek naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA, Pijnacker.
  • Op afspraak aan de balie van het gemeentekantoor. Maak uw afspraak online. U kunt ook een ander machtigen om het afschrift voor u op te halen. U verklaart dan schriftelijk dat u toestemming geeft dat de gemachtigde het afschrift voor u meeneemt. De gemachtigde neemt dan de getekende machtiging, een geldig legitimatiebewijs en (een kopie van) uw geldige legitimatiebewijs mee.

Kosten

In 2017 betaalt u hiervoor €12,90.