Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Definitief ontwerp Berken- en Bomenbuurt

Het ontwerp van de Berken- en Bomenbuurt in Pijnacker Noord is verder uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp

Straatbeeld met huizen, stoep en bomen in Pijnacker Noord

Dank aan alle bewoners die een reactie hebben gegeven op het Voorlopig Ontwerp. Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben gemeente, wijkvereniging en het ontwerpbureau dit ontwerp op een aantal punten aangepast.

U vindt het Definitief Ontwerp samen met de Nota van Beantwoording elders op de site onder Berken- en Bomenbuurt en op de website van de Wijkvereniging, www.pijnacker-noord.nl. In de samenvatting vindt u een toelichting op een aantal hoofdpunten op het gebied van verkeersveiligheid, groen en spelen. In 2016 maakt de gemeente het bestek en volgt de aanbestedingsprocedure. De uitvoering staat gepland voor voorjaar 2017.