Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Corona: Noodopvang kinderen van 0 tot 12 jaar

Alle scholen en kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april gesloten. Alle kinderen blijven dus thuis. Voor ouders in cruciale beroepen is een uitzondering gemaakt. Voor deze ouders geldt dat - als zij geen andere opvangmogelijkheden hebben - zij een beroep kunnen doen op de noodopvang.

detail coronavirus

Deze noodopvang is er ook voor kinderen waarvan door onderwijs, opvang of jeugdhulp wordt ingeschat dat ze beter op school of op de opvang kunnen zijn.

De basisscholen en de kinderopvangaanbieders in onze gemeente hebben de noodopvang goed opgepakt en voortvarend georganiseerd. Waar mogelijk wordt samengewerkt. Als de situatie daarom vraagt biedt kinderopvangaanbieder SkippyPePijN ook 24/7 crisisopvang aan. Verderop op deze pagina leest u hier meer over.

Noodopvang 0-4 jaar

De noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar wordt geboden op een aantal noodlocaties en binnen de normale openingstijden. Dit betekent voor het kinderdagverblijf een openingstijd van 07.30 uur tot 18.30 uur en voor de peuteropvang van 08.30 uur tot 11.30 uur. Voor de buitenschoolse opvang geldt:

  • Voorschoolse opvang 07.30-08.30 uur
  • Naschoolse opvang vanaf normale eindtijd van school tot 18.30 uur

Crisisopvang

Dit is opvang buiten de reguliere opvangtijden.
Bij crisis opvang gaat het om kinderopvang in de avond, nacht en weekend of delen hiervan. De crisisopvang vindt plaats op één locatie, namelijk Wallaroe op Gantellaan 3 in Pijnacker.

Aanmelden voor nood- of crisisopvang

Wilt u gebruikmaken van de nood- of crisisopvang en bent u nog geen klant bij SkippyPepijn? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Planning (015 3695021; keuze optie 1) of stuur een e-mail naar Planning@skippypepijn.nl. U ontvangt vervolgens een aanmeldformulier voor de nood- of crisisopvang. Nadat dit aanmeldformulier is ingevuld en retour gestuurd, neemt de afdeling Planning zo snel mogelijk contact met u op om de opvang binnen 24 uur te regelen.

Meer informatie en vragen

Er is veel informatie over de noodopvang tijdens de coronacrisis te vinden op www.rijksoverheid.nl. Voor uw vragen kunt u ook terecht bij Sjoerd van der Sluis via e-mail s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl. U kunt ook bellen via 14015.