Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Corona: Kan mijn huwelijk nog plaatsvinden?

Het RIVM heeft per 23 maart 2020 de maatregelen om het coronavirus in te perken aangescherpt. Groepsvorming in de publieke ruimte is verboden. Onder een groep verstaan we drie of meer personen, die geen 1,5 meter afstand houden. Daarnaast geldt dat alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan 100 personen, niet doorgaan tot en met 1 juni 2020. Wat betekenen deze maatregelen voor huwelijken?

Trouwboekje van gemeente Pijnacker-Nootdorp

Als gemeente hebben we de volgende beleidsregels opgesteld:

  1. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (bepaald door de overheid).
  2. Het huwelijk is een uitzondering op de algemene regel van het verbod tot groepsvorming. Voorwaarden zijn dat er nooit meer dan 30 personen aanwezig zijn bij een huwelijk en dat aanwezigen ten minste 1,5 meter afstand houden. Er geldt een uitzondering voor het bruidspaar.
  3. De zaalgrootte bepaalt het aantal aanwezigen, maar er mogen nooit meer dan 30 personen aanwezig zijn.
  4. Het minimaal aantal aanwezigen bij een huwelijk is zeven tot negen personen: het bruidspaar (2), de getuigen (minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarigen), de ambtenaar burgerlijke stand (1) en voorts een fotograaf (1) en een bode (1).
  5. Wij adviseren bruidsparen om het huwelijk uit te stellen tot na een kabinetsbesluit om de genomen maatregelen op te heffen.
  6. De gemeente brengt geen aanvullende kosten in rekening wanneer het bruidspaar besluit tot uitstel.
  7. Wanneer een bruidspaar geen gehoor geeft aan het advies om het huwelijk uit te stellen, wordt geadviseerd het aantal aanwezigen te beperken tot het minimale aantal aanwezigen, zoals genoemd onder 4.
  8. Deze beleidsmaatregelen gelden gedurende de periode dat de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus van de regering van toepassing zijn.

Bovenstaande regels zijn vastgesteld door het college op 26 maart 2020.