Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Corona: Crisisopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Alle scholen en kinderopvanglocaties zijn tot de meivakantie gesloten. Alle kinderen blijven dus thuis. Voor ouders in cruciale beroepen is een uitzondering gemaakt. Voor deze ouders geldt dat - wanneer zij geen andere opvangmogelijkheden hebben - zij een beroep kunnen doen op de noodopvang.

Deze noodopvang is er ook voor kinderen waarvan door onderwijs, opvang of jeugdhulp wordt ingeschat dat ze beter op school of op de opvang kunnen zijn.

De basisscholen en de kinderopvangaanbieders in onze gemeente hebben de noodopvang goed opgepakt en voortvarend georganiseerd. Waar mogelijk wordt samengewerkt. Voor de noodopvang kunt u rechtstreeks contact opnemen met de basisscholen en kinderopvangaanbieders. Als de situatie daarom vraagt voorziet kinderopvangaanbieder SkippyPePijN in 24/7 crisisopvang.

Crisisopvang

Bij de crisisopvang gaat het om opvang buiten de reguliere opvangtijden van de scholen en kinderdagverblijven: in de avond-, nacht- en weekend of delen hiervan. De crisisopvang vindt plaats op één locatie, namelijk Wallaroe op Gantellaan 3 in Pijnacker.

Aanmelden voor crisisopvang

Wilt u gebruikmaken van de nood- of crisisopvang en bent u nog geen klant bij SkippyPepijn? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Planning (015 3695021; keuze optie 1) of stuur een e-mail naar Planning@skippypepijn.nl. U ontvangt vervolgens een aanmeldformulier voor de crisisopvang. Nadat dit aanmeldformulier is ingevuld en retour gestuurd, neemt de afdeling Planning zo snel mogelijk contact met u op om de opvang binnen 24 uur te regelen.

Meer informatie en vragen

Er is veel informatie over de noodopvang tijdens de coronacrisis te vinden op www.rijksoverheid.nl. Voor uw vragen kunt u ook terecht bij Sjoerd van der Sluis via e-mail s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl. U kunt ook bellen via 14015.