Controle op de hondenbelasting

In oktober controleert de gemeente Pijnacker-Nootdorp of houders van honden aangifte hebben gedaan van hun hond(en).

Jongen speelt met hond op grasveld

De controleurs kunnen zich legitimeren en werken voor het bedrijf Legitiem uit Velp. Er wordt een zogenaamde blinde controle uitgevoerd. Dat betekent dat er ook aangebeld wordt bij inwoners die al hondenbelasting betalen.

Aangifte doen van hondenbelasting

Iedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Het maakt voor de hondenbelasting geen verschil of uw hond groot of klein is en of hij wel of niet op straat komt. De houder van de hond is degene die de hondenbelasting moet betalen. Meestal is dat de eigenaar, maar het kan ook de verzorger zijn die geen eigenaar van de hond is. Als in een gezin meerdere honden zijn, wordt één gezinslid als houder van alle honden aangemerkt. Ook een bedrijf kan houder van een hond zijn, bijvoorbeeld een waakhond.
Heeft u een hond, maar betaalt u nog geen hondenbelasting? U kunt aangifte doen elders op de site onder hondenbelasting > Werkwijze (aanvragen).

Aangifteformulier uitprinten

U kunt ook een aangifteformulier van de website uitprinten en ingevuld opsturen naar de gemeente. Nadat de aanmelding bij de gemeente binnen is, ontvangen hondenbezitters een aanslag hondenbelasting thuis. Er wordt dus niet aan de deur betaald.

Als er niemand thuis is

Als de controleur niemand thuis treft, laat de controleur een aangifteformulier achter. U wordt dan verzocht het aangifteformulier ingevuld en ondertekend naar de gemeente te sturen met bijgevoegde antwoordenvelop.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hondenbelasting? Kijk dan elders op de site onder hondenbelasting.