Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Boomstronken bij de Klapwijkse knoop

Verschillende bewoners rondom de Klapwijkse knoop en bezoekers van het gebied de Groenzoom hebben zich met verwondering afgevraagd wat de bedoeling was van al die boomstronken bij de Klapwijkse knoop die rondom het paasweekeinde er zijn neergelegd.

Wat lijkt op een zwarte woestenij kan nu functioneren als faunapassage onder het viaduct bij Klapwijkse knoop. Bij het aanleggen van een goed functionerende ecologische verbindingszones is veiligheid voor dieren die er gebruik van moeten maken, zoals marterachtigen als wezel, bunzing en hermelijn (zelf trouwens ook rovers), egel en verschillende muizensoorten van het grootste belang. Die veiligheid is te vinden onder de boomstronken die onder het viaduct op twee rijen zijn gelegd. In plaats van een kale vlakte onder de het viaduct vinden ze nu ineens volop plek om zich veilig te kunnen voelen voor belagers, waaronder in een stedelijke omgeving ook honden en katten

Eerste bewoners

De verwachting is dat deze stobbenwallen grotendeels zullen begroeien met kruiden en grassen zodat ze heel wat minder opvallen dan nu het geval is. Ook zal klimop worden aangeplant zodat wellicht ook het deel onder het viaduct begroeid kan raken. De bulldozer was nog niet vertrokken of het gebied werd al door de eerste bewoners werden in gebruik genomen: drie zwarte roodstaarten waren de stobben aan het inspecteren op zoek naar een geschikte nestplek

Meerder plekken in de gemeente

Ook op ander plekken wil de gemeente de ecologische verbindingen veiliger voor de dieren maken. Op de ene plek door het aanbrengen van één of meer wortelkluiten (stobben of nollen) op de andere plek door het aanleggen van takkenrillen.