Boomstronken aan de Floralaan

Het ziet er misschien even niet uit; grote stukken boomstam, wortelkluiten en nog wat hopen twijgen gemengd met grond. De boomstronken in het plantsoen in het hondenuitrenterrein aan de Floralaan in Pijnacker zijn bedoeld als schuilplaats voor kleine dieren.

Boomstronken aan de Floralaan als schuilplaats voor kleine dieren

Schuilplaats voor kleine dieren

De bedoeling is dat je er straks weinig meer van ziet als de afgezaagde stobben weer uit gaan lopen en het gras gaat groeien. Het materiaal dat we hebben aangebracht kan een schuilplaats zijn voor kleine dieren zoals egels en padden. Misschien af en toe ook wel een wezel of bunzing op zoek naar een muis. Een hondenuitrenterrein is voor deze dieren een zeer onveilige omgeving, dus een vluchtplaats is zeker welkom.

Insectenhotel

De stronken aan de zijde van het fietspad liggen aan de zonzijde van het plantsoen en bieden nestplaatsen voor bijen en houtwespen, ofwel: een insectenhotel. Op het hout kunnen allerlei soorten paddenstoelen, zoals oesterzwammen, groeien. Daar komen weer insecten en slakken op af om ze op te peuzelen, en die zijn weer voedsel voor vogels, padden en egels.

Bijdragen aan het ecosysteem

Zo hopen we met de stronken een schakeltje toe te voegen aan het ecosysteem en het voedselweb. En dus een hogere biodiversiteit te krijgen.