Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bodemonderzoek lood op speelplekken

De bodem in Nederland is een stuk schoner dan vroeger, bijvoorbeeld omdat benzine en verf geen lood meer (mogen) bevatten. Toch komt door eeuwenlang gebruik op veel plaatsen nog lood voor in de bodem. Voor jonge kinderen (tot ongeveer zes jaar) kan lood in de bodem een risico vormen.

Speelplek Eminentlaan in Delfgauw

In opdracht van de provincie Zuid-Holland doet een milieuadviesbureau vanaf 1 oktober in de regio Haaglanden een aanvullend bodemonderzoek bij speelplaatsen, waar een kans aanwezig is dat kinderen in contact kunnen komen met grond. Deze speelplaatsen zijn bepaald op basis van een eerder dit jaar uitgevoerde inventarisatie. Het bodemonderzoek bestaat uit handmatige boringen in de bovengrond. Daarna wordt onderzocht of er lood aanwezig is. Als er geen contact met de bodem mogelijk blijkt, dan is een vervolg onderzoek ook niet nodig.

Meer informatie

Op de website van de provincie Zuid-Holland staat informatie over lood in de bodem: www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/bodem-ondergrond/let-lood