Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bloemrijk ruiggras in Pijnacker Noord

In de wijk Pijnacker Noord neemt natuur een steeds belangrijker plek in. Langs water worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en gazons worden omgevormd tot ruiggras. Ruiggras zijn grasvelden met een lage maaifrequentie, meestal 1 tot 2 keer per jaar, met als doel het stimuleren van kruidengroei.

Ratelaar orchidee in de berm

Kruiden zijn belangrijk voor insecten zoals bijen en vlinders. In traditionele gazons, die ongeveer 24 keer per jaar worden gemaaid, krijgen kruiden geen kans om zich te ont wikkelen. De aanleg van meer natuurlijke speelplekken sluit goed aan bij de ontwikkeling van meer natuur in de wijk.

Ruiggras en natuurvriendelijke oevers

Bermen met ruiggras worden vaak gecombineerd met natuurvriendelijke oevers. Door de combinatie met water gaat riet soms overheersen waardoor andere kruiden geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Riet is een belangrijke plant voor veel vogels maar het kan ook het zicht op het water wegnemen. Het is daarom soms noodzakelijk om de maaifrequentie tijdelijk aan te passen of of pleksgewijs toch weer over te gaan tot gazonbeheer.

Bloemrijk….een kwestie van geduld

De ontwikkeling van bloemrijke ruige grasstroken vraagt vaak veel geduld, de natuur laat zich niet altijd vormen en bijsturing is daarom soms nodig. Om de natuur een handje te helpen worden er bij de aanleg kruidenmengsels ingezaaid. Vaak valt het resultaat de eerste jaren toch wat tegen. Geduld is bij natuurontwikkeling belangrijk. Wanneer de omstandigheden geschikt zijn komen de juiste planten vanzelf en ontstaan kruidenrijke bermen. Ervaringen elders in de gemeente, zoals in Klapwijk en Tolhek, hebben dit aangetoond.