Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bijeenkomst verandering in zorg voor ouderen

Ouderenorganisatie ANBO organiseert in samenwerking met de plaatselijke afdelingen van KBO en PCOB op 18 november van 14.00 – 15.30 uur in De Schakelaar in Pijnacker een bijeenkomst over de veranderingen in de zorg voor ouderen.

Handen die hulp bieden aan een ouder persoon

Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn wethouder Bernard Minderhoud en Monique van Waardenberg van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Francis Bennis van Bureau mantelzorg ondersteuning.

Wmo 2015

Na de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de gemeente, naast het verstrekken van vervoers- en woonvoorzieningen, rolstoelen en huishoudelijke hulp, ook verantwoordelijk voor begeleiding en een deel van de persoonlijke verzorging. Ook voor ouderen heeft deze nieuwe wet heel wat veranderingen gebracht. De Wmo 2015 is bijna een jaar in werking. Een goed moment om met elkaar ervaringen over de veranderingen te delen.

Sprekers

Wethouder Bernard Minderhoud en Monique van Waardenberg zullen uitleggen wat de visie van de gemeente is op het sociaal domein en wat dit betekent voor ouderen. Hoe is de gemeente omgegaan met de nieuwe Wmo 2015?

Belang van mantelzorg

Francis Bennis is coördinator/consulent Bureau mantelzorg ondersteuning Pijnacker-Nootdorp. Zij zal met de aanwezigen in discussie gaan over het belang van mantelzorg. Het beleid van de overheid is er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Wat betekent dit voor de rol van mantelzorgers?

Inbreng aanwezigen

Het wordt een interactieve bijeenkomst. De aanwezigen kunnen een actieve inbreng hebben door hun eigen ervaringen te vertellen, vragen te stellen en in discussie te gaan. Iedere belangstellende is welkom bij deze bijeenkomst.