Bestrijding Japanse duizendknoop

In Pijnacker-Nootdorp komt op verschillende plekken de Japanse duizendknoop voor. De gemeente heeft nu gekeken hoe we met deze plant in de bebouwde kom moeten omgaan.

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt, andere planten overwoekert en kan zorgen voor grote schade aan natuur, wegen en gebouwen. Na een inventarisatie in onze gemeente blijkt dat de plant op zo’n 30 locaties voorkomt . Ook meldingen van bewoners zijn hierin meegenomen.

Bestrijden

Inmiddels zijn de locaties binnen de bebouwde kom nader onderzocht. Voornamelijk plekken aangrenzend aan tuinen. Hier gaat de gemeente nu de duizendknoop actief bestrijden. Elke eerste week van de maand zal het servicebedrijf langs komen om de plant handmatig uit te trekken. Op die plaatsen waar dit niet mogelijk is omdat de duizendknoop tussen heesters staat, wordt de plant afgeknipt. Door dit te blijven herhalen, putten we de plant uit en zal hij op den duur verdwijnen. Dit proces kan wel een aantal jaren duren.

Monitoren

Daarnaast zullen we de locaties met duizendknoop monitoren. Elke laatste week van de maand worden alle locaties bezocht en wordt het aantal stengels gemeten. Zo kunnen we in de gaten houden of de duizendknoop inderdaad steeds minder wordt .

Locaties melden

Ziet u de Japanse duizendknoop ergens groeien? Dan willen we dit graag weten. U kunt dit melden bij ons meldpunt leefomgeving via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt.