Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bescherming van uw gegevens in de basisadministratie persoonsgegevens

In de basisadministratie persoonsgegevens (bevolkingsadministratie) worden van iedere inwoner van onze gemeente de persoonsgegevens vastgelegd en bijgehouden.

Voornaamste doel hiervan is met name de overheid te kunnen voorzien van juiste- en betrouwbare persoonsinformatie, nodig voor het uitvoeren van de (wettelijk) opgedragen taken. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Beperking van gegevensverstrekking

Zo worden er geen gegevens verstrekt aan particulieren of commerciële instellingen en bedrijven. Er worden wel gegevens verstrekt aan lokale instellingen die werkzaamheden verrichten met een groot maatschappelijk belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke instellingen, zorginstellingen dan wel instellingen die zich bezig houden met jeugdzorg, ouderenzorg, etc. U kunt de verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze derden echter beperken, door het indienen van een schriftelijk verzoek tot “beperking van gegevensverstrekking”. Ga daarvoor naar geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of kom met uw geldig legitimatiebewijs langs bij onze publieksbalie (kan alleen op afspraak!).

Gehoor gegeven

Aan uw verzoek tot verstrekkingsbeperking wordt zondermeer gehoor gegeven. De gemeente is echter wel verplicht gegevens te verstrekken aan alle overheidsinstanties, pensioenverzekeraars e.d. en voor juridische- en rechterlijke doeleinden, dus aan advocaten, notarissen en deurwaarders. Voor nadere info hierover belt u ons telefoonnummer 14 015.