Bekendmaking uitslagen van de verkiezingen

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is op vrijdag 23 maart om 10.00 uur bekendgemaakt.

De bekendmaking van de definitieve uitslag gebeurde in een openbare zitting van het centraal stembureau in de raadzaal van het gemeentehuis.

Hieronder staan de stukken van de definitieve uitslag:

Processen verbaal ter inzage in gemeentehuis

Op vrijdag 23 maart en op maandag 26 maart liggen de processen verbaal van de gemeenteraadsverkiezing ter inzage. U kunt tussen 9.00-17.00 uur terecht in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

De processen verbaal van het raadgevend referendum Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) liggen ter inzage op vrijdag 23 maart en van maandag 26 t/m woensdag 28 maart van 9.00-17.00 uur.