Afvalinzameling

De ophaaldag van gft-afval op woensdag 26 december (tweede kerstdag) verschuift naar zaterdag 29 december.

Afvalcontainers aan de kant van de weg

Wijziging voor Nootdorp in 2019

Op 2 januari wordt het restafval bij de bewoners in Nootdorp voor het laatst opgehaald op een woensdag. Vanaf 18 januari haalt Avalex het restafval eens per twee weken op vrijdag op. Hierover heeft Avalex een brief gestuurd naar ruim vierduizend huishoudens. Als bewoners geen brief kregen, dan verandert er niks voor hen. Uiteindelijk is de kalender altijd leidend.

Mochten bewoners dus twijfelen, dan kunnen zij inloggen op Mijn Avalex op www.avalex.nl/kalender.