Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Afronding werk Heesterbuurt

De gemeente streeft naar afronding van zoveel mogelijk werkzaamheden in de Heesterbuurt in 2017. Het betreft vooral de herinrichting van de Meidoornlaan en werk aan het speellint en de groeninrichting

Plattegrond van de Heesterbuurt

Daarnaast zijn er nog andere kleine (herstel)werkzaamheden in deze buurt. Vanwege het werk aan de Meidoornlaan zijn er kleine omleidingen aan de orde. Bewoners van de directe omgeving van het werk krijgen nog specifieke informatie over de uitvoering en eventuele omleidingsroutes.

Herinrichting Meidoornlaan

In de Meidoornlaan is het deel tussen de Kuyperlaan en de Weigelialaan inmiddels definitief ingericht. Het deel tussen de Weigelialaan en de Goudenregensingel Noordzijde wordt in drie fasen uitgevoerd:

  • Weigelialaan tot Ribeslaan: week 39 t/m 43
  • Ribeslaan tot Bremlaan: week 42 t/m 47
  • Bremlaan tot Goudenregensingel noordzijde: week 47 t/m (begin) week 49

Het zuidelijke deel van Meidoornlaan wordt, vanwege de huidige werkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt, naar verwachting in 2019 uitgevoerd.

Speellint

In de zomervakantie zijn de meeste speeltoestellen geplaatst in het speellint. Momenteel rondt Heijmans de bestratingswerkzaamheden af en begin oktober wordt het laatste speeltoestel geplaatst.

Beplanting

Eind dit jaar worden de laatste bomen en planten aangebracht en worden er bloembollen gepoot in de grasvelden. Aan de zuidzijde van de Goudenregensingel zuidzijde komt er nog een haag. Binnenkort wordt er ook overtollig riet verwijderd in enkele watergangen langs de Meidoornlaan.

Overig werk

En dan liggen er nog een aantal kleine (herstel) werkzaamheden te wachten die ook -zoveel mogelijk- nog dit jaar worden opgepakt. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een trottoir bij de Ribeslaan, herstel van de rijsporen in de Vuurdoorn- en Magnolialaan en het aanbrengen van de juiste straatstenen op de drempel in de Vuurdoornlaan.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering? Gemeentelijke opzichter Ron Develing is bereikbaar op 06 - 2001 70 43.