Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aardwarmte in Pijnacker Noord

Zoals u waarschijnlijk al weet, gaan Rondom Wonen en Ammerlaan The Green Innovator dit jaar aardwarmte leveren aan 470 appartementen in de wijk Pijnacker Noord. Het is het eerste project in Nederland waar glastuinbouw aardwarmte levert aan bestaande woningen en laat zien dat het mogelijk is de verwarming van de woningen energieneutraal te maken.

Met de overstap van gas naar aardwarmte wordt 622 ton CO2 uitstoot bespaard, dit is een reductie van 95%. En met een verlaging van 54% van de schadelijke NOx uitstoot verbetert ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de zestien flats in de wijk Pijnacker Noord.

Aanleg leidingen

De leidingen vanuit het bedrijf van Ammerlaan aan de Nootdorpseweg zijn inmiddels door de wijk aangelegd. In november vonden diverse testen plaats; de installatie werd gespoeld, gevuld en gecontroleerd op lekkages. Begin december zijn de warmtewisselaars aangesloten op het verwarmingsnet in de flats. Hierdoor werd de overdracht van aardwarmte aan het cv-water in de leidingen in de appartementen mogelijk. Op donderdag 18 december was alles gereed. De komende maanden zullen in het teken staan van het verfijnen en nader inregelen van de installatie.

Vervanging radiatoren

De aardwarmte die aan de flats geleverd wordt heeft een temperatuur van 65 °C. Dit is zo’n 15 graden lager dan in de oude situatie. Om de woningen goed te kunnen verwarmen zijn de radiatoren in de keuken en de woonkamer vervangen door radiatoren met een groter warmteafgifte-vermogen. De HR ketels blijven als back up in de ketelhuizen van de flats staan, zodat bij calamiteiten, de bewoners niet in de kou komen te zitten. Overigens heeft Ammerlaan ook een back-up faciliteit, die als eerste wordt ingezet.

Enquête dubbel glas

Onder de bewoners van de 470 flatwoningen is een enquête uitgeschreven over het laten plaatsen van dubbel glas. 150 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. In deze woningen wordt het enkele glas, voornamelijk in de slaapkamerkozijnen, vervangen door HR++ isolatieglas.