Aanvullende lokale regeling gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties kunnen voor vrijwilligers, die niet werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking, maar wel met andere kwetsbare inwoners nu ook een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.

Logo van Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp

Zij kunnen dit doen bij Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.

Veiligheid

Bureau Vrijwilligerswerk voert dit uit in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente wil zo deze vrijwilligersorganisaties faciliteren bij een zorgvuldige screening van vrijwilligers. Er bestaat al een landelijke regeling voor vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers op verschillende manieren bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie.

Aanvragen

De gratis VOG kan aangevraagd worden via Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp, tel. 015 -361 75 70 of e-mail: info@vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl. Meer informatie over de criteria en de procedure is te vinden op de website www.swop.nl/bvw