Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Aanpak Bosgebied Koningshof

Het groengebied rondom de wijk Koningshof is toe aan groot onderhoud. Na het kappen van een aantal zieke bomen dit voorjaar, maken we in september een uitwerking van de inrichtingsvisie voor het bosgebied. U kunt zich aanmelden als u hierover mee wilt denken.

De groeninrichting van het hele gebied wordt de komende drie jaar aangepakt. Met dit onderhoud blijft het gebied goed toegankelijk voor wijkbewoners en waardevol voor planten en dieren, zoals vogels en vleermuizen.

Slechte, zieke en dode bomen

Dit voorjaar zijn alvast een aantal slechte, zieke of dode bomen gekapt. Hiervoor zijn weer nieuwe bomen en struiken teruggekomen. Ook zijn er nieuwe banken gekomen bij de verouderde zitplek aan het water. Komende gaan we de inrichtingsvisie voor het gebied uitwerken. Daarna gaan we verspreid over het gebied aan de slag met de uitvoering van het onderhoud.

Planuitbreiding gebied rond Zuiderstraat

Ook een aantal oude bomen en struiken bij de Zuiderstraat en het parkeerterrein langs de Rivierenlaan is toe aan groot onderhoud. Dit groen nemen we extra mee in de plannen en uitvoering.

Denkt u mee met de uitwerking van de inrichtingsvisie?

Als bewoner kunt u meedenken hoe het gebied zo goed mogelijk functioneert als woon-, speel- en verblijfsruimte. Er hebben zich al mensen opgegeven tijdens de informatieavond in februari. Heeft u ook interesse om op vrijdagochtend 1 of 8 september mee te denken? Meldt u zich dan aan bij projectleider Annelies Mooijman via mail@bosbuitenruimte.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/koningshof